32 440 83 00, +48 881 488 455 hurtownia@elektroekspert.com.pl

Usługi

Instalacje inteligentnego domu i monitoringu

Nasze długoletnie doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznej pozwala nam na wykonywanie profesjonalnych instalacji inteligencji domowej. Posiadamy doświadczenie w systemach inteligentnych domów firmy FiF oraz automatyki domowej opartej na systemach alarmowych firmy Satel.

Posiadamy w naszej ofercie szeroki zakres sprzętu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego. Szereg wykonanych instalacji zabezpieczających domy prywatne, firmy jak i obiekty użyteczności publicznej, pozwoliły nabrać nam doświadczenia oraz poznać specyficzne wymagania klientów.

 

Profesjonalne pomiary elektryczne

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. Podobnie każdy nowo budowany lub też modernizowany budynek wymaga odbioru instalacji elektrycznej.

Specyfikacje pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- bądź trójfazowych do 1 kV. Badania impedancji pętli zwarcia, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych pomiarów oraz częstą konieczność wyłączenia części lub całych badanych obwodów spod napięcia, termin oraz porę dnia ustalam każdorazowo indywidualnie z każdym Klientem. Ze względu na wymienione powyżej przyczyny pracuję również w nocy oraz dni wolne od pracy, co pozwala na przeprowadzenie pomiarów w sposób niewywierający wpływu na normalne funkcjonowanie badanego obiektu.

Uprawnienia do prowadzenia pomiarów elektrycznych.

Posiadamy uprawnienia energetyczne grupy 1 do eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym:

  • instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW,
  • urządzeń elektrotermicznych,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Do wykonywania pomiarów wykorzystuję profesjonalne urządzenia pomiarowe firmy SONEL, które spełniają wszelkie wymogi stawiane przez obowiązujące normy, zaliczając w to badania impedancji pętli zwarcia, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania.

Dokumentacja pomiarów elektrycznych.

Przeprowadzane pomiary elektryczne dokumentuję zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Każdy pomiar zakończony jest sporządzeniem stosownych protokołów, których treść wyczerpuje wszelkie stawiane im wymogi.